top of page
pattern-2965760_960_720_edited.png

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W KOŚCIOŁACH WSCHODNICH

6 października 1996 roku w Watykanie Jan Paweł II wyniósł do chwały ołtarzy Nowych Męczenników Unickich z Pratulina. Opatrzność Boża zrządziła, że w tym dniu przed czterystu laty nasi przodkowie, wypełniając testament Chrystusa: „...aby wszyscy stanowili jedność”, zawarli zjednoczenie obu tradycji chrześcijańskich: łacińskiej i greckiej. Odtąd z jednego Kielicha zaczęli pić i jednym Chlebem się karmić Rusini i Polacy we wspólnej Ojczyźnie ziemskiej – Rzeczpospolitej Obojga Narodów. „Jeśli Unia w Brześciu nad Bugiem nie doprowadziła do pełnego zjednoczenia z całym chrześcijańskim Wschodem, to przecież

ujawniła ona ponad wszelką wątpliwość jedno: to mianowicie, że Duch Święty działał w ludziach, budził w nich zdrowy niepokój z powodu podziału i nakazywał szukać dróg zjednoczenia” – powiedział Jan Paweł II do kilku tysięcy pielgrzymów z Kościoła katolickiego obrządku greckiego, którzy przybyli do Rzymu na uroczystości związane z obchodami 400. rocznicy Unii Brzeskiej.

12 lipca 1998 roku odbyło się przeniesienie do Kostomłotów znacznej części Czcigodnych Relikwii Męczenników unickich z Pratulina, naszych przodków, którzy mieli ten sam grecki, cerkiewny obrządek, jaki wychował ich do znanego nam bohaterstwa: chcieli być katolikami greckiego obrządku i za to między innymi oddali życie.

Bardzo więc dziękujemy Jego Ekscelencji Księdzu profesorowi Janowi Wiktorowi Nowakowi, biskupowi siedleckiemu, i Jego Ekscelencji Księdzu biskupowi Henrykowi Tomasikowi, że udzielili dla naszej unickiej cerkwi w Kostomłotach pokaźną część czcigodnych Relikwii naszych Męczenników. W relikwiarzu umieszczono całe przedramię, kość ręki jednego z nich, która za swego życia tyle razy robiła na sobie znak krzyża świętego i ten krzyż trzymała, broniąc w trudnych momentach swej parafialnej cerkwi w Pratulinie. Przez te Relikwie ci Bohaterowie są z nami w tym świętym miejscu czyli w sanktuarium w Kostomłotach.

Ksiądz Profesor z KUL-u, Tadeusz Zasępa, ufundował drogocenny relikwiarz. Jest on srebrny, pozłacany, bogato ozdobiony drogocennymi, naturalnymi kamieniami. Wykonał go złotnik z Krakowa. A relikwie przywiózł w towarzystwie Księdza biskupa seniora Jana Mazura i Księdza biskupa Henryka Tomasika, Ksiądz Prymas, Józef Glemp, który jest Ordynariuszem parafii unickiej w Kostomłotach Spoczywają one na specjalnie przygotowanym ołtarzu. Otoczone są trzynastoma ikonami Męczenników, które po raz pierwszy zostały napisane, namalowane, w tutejszej parafii. Reprodukcje tych ikon można nabywać jako pamiątki.

I bardzo ważna informacja liturgiczna: w greckim obrządku dniem poświęconym Wszystkim świętym jest pierwsza niedziela po Zielonych świątkach, taki tego sens: Chrystus swym życiem, męką, śmiercią, wysłużył dla nas duchowe bogactwa; kto z nich skorzystał, jest święty; i po odświętowaniu Jego Męki, Zmartwychwstania, Wniebowstąpienia, Zesłania Ducha Świętego, w pierwszą niedzielę po tym Zesłaniu Ducha Świętego świętujemy dzień Wszystkich świętych całego świata (w obrządku rzymskim – 1 listopada); a w drugą niedzielę po Zielonych Świątkach obchodzimy uroczystość świętych swego narodu, regionu. I właśnie my unici w Kostomłotach obchodzimy pamięć naszych unickich Męczenników z Pratulina. Zapamiętamy sobie ten termin: każdego roku druga niedziela po Zielonych Świątkach...

bottom of page