top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraUnici.pl

Kreszczenije Hospodnie

W obrządkach wschodnich Chrzest Pański (Kreszczenije Hospodnie) połączony jest z Epifanią czyli Objawieniem Pańskim podczas którego ma miejsce obrzęd święcenia wody zwany Świętem Jordanu (Wodokreszczenije). Przygotowania do Objawienia Pańskiego zaczynają się 2 stycznia. Od tego dnia teksty nabożeństw mówią nam, że Chrystus zbliża się nad Jordan i tak samo jak przed Bożym Narodzeniem sobota oraz niedziela przed Objawieniem Pańskim mają własne czytania Pisma Świętego. W wigilię Objawienia Pańskiego (tj. 5 stycznia) obowiązuje ścisły post, a w sam dzień 6 stycznia celebruje się chrzest Jezusa w Jordanie, gody w Kanie Galilejskiej i pokłon oddany przez mędrców Nowonarodzonemu.


Po liturgii ma miejsce najbardziej charakterystyczny element uroczystości czyli poświęcenie wody. Z kostomłockiej cerkwi wyrusza procesja z krzyżem, chorągwiami i śpiewem do zabytkowej studni, która znajduje się nieopodal. Tu następuje specjalne nabożeństwo i obrzęd poświęcenia wody. Są czytania z księgi Izajasza, fragment listu św. Pawła do Koryntian, ewangelia św. Marka o chrzcie Jezusa i modlitwy o uświęcenie tych wód mocą, działaniem i zstąpieniem Ducha świętego. Gdy woda jest już poświęcona wierni ja piją, nabierają sobie w naczynia, pocierają nią twarz i wracają do cerkwi z tryumfalnym śpiewem.

628 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page