Szukaj
  • ks. Piotr Witkowicz

Christos Woskresjie! Kostomłockie życzenia

"A myśmy się chlubić powinni Krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim jest zbawienie, życie i zmartwychwstanie nasze."

Drodzy Parafianie, Przyjaciele Kostomłot oraz wszysycy pielgrzymi nawiedzający naszą parafię!

Zaczął się czas wielkanocny, czas miłosierdzia, czas wielkich rekolekcji całego Kościoła, corocznej pamiątki naszego odkupienia. Niech będzie one dla Was wszystkich czasem zanurzenia się w tajemnicę życiodajnego krzyża oraz sposobnością do odnowienia radości i mocy Bożej płynących ze zmartwychwstania Chrystusa.  

Christos Woskresjie! Ks. Zbigniew Nikoniuk 


25 wyświetlenia0 komentarz

© 2019-2020 by Parafia św. Nikity w Kostomłotach nad Bugiem

Projekt i wykonanie: stopthepo.com.pl