Szukaj
  • ks. Piotr Witkowicz

Christos Woskresije! Życzenia z Kostomłot

Aktualizacja: mar 5

"A myśmy się chlubić powinni Krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim jest zbawienie, życie i zmartwychwstanie nasze."


Drodzy Parafianie, Przyjaciele Kostomłotów oraz wszyscy pielgrzymi nawiedzający naszą parafię!

Zaczął się czas wielkanocny, czas miłosierdzia, czas wielkich rekolekcji całego Kościoła, corocznej pamiątki naszego odkupienia. Niech będzie one dla Was wszystkich czasem zanurzenia się w tajemnicę życiodajnego krzyża oraz sposobnością do odnowienia radości i mocy Bożej płynących ze zmartwychwstania Chrystusa.  

Christos Woskresjie!

118 wyświetlenia

© 2019-2020 by Parafia św. Nikity w Kostomłotach nad Bugiem

Projekt i wykonanie: stopthepo.com.pl