Unici na podlasiu

Kościół Unicki na Hrubieszczowszyźnie

Krótki film o Kościele Unickim na terenie Ziemi Hrubieszowskiej. W wieku XIX było to wyznanie dominujące, po 1875 szykanowane przez zaborcę rosyjskiego, który Unię zniósł i włączył Unitów do Cerkwi Prawosławnej. Po Ukazie Tolerancyjnym z 1905 roku spora część Unitów skorzystała z możliwości przejścia do Kościoła Rzymskokatolickiego, zaś wierni bizantyjskiej tradycji liturgicznej pozostali przy prawosławiu.
W okresie międzywojennym na na terenie powiatu hrubieszowskiego powstały trzy parafie neounickie (Horodło, Zaborce, Grabowiec), które zostały zlikwidowane po II Wojnie Światowej.
Obecnie na omawianym terenie Unitów nie ma, zaś świątynie pounickie używane są przez wiernych obrządku łacińskiego. Działa też parafia prawosławna w Hrubieszowie. Neounitów i Grekokatolików nie ma.
Po Kościele Unickim pozostały wspaniałe ślady w postaci świątyń, które zostały w filmie niniejszym przedstawione.
Wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką zapraszam do odwiedzenia strony http://hrubieszowscy-unici.prv.pl
See video

Rekonstrukcja historyczna męczeństwa Unitów z Drelowa

W Drelowie odbyłą się rekonstrukcja Męczeństwa Unitów Podlaskich. Rekonstrukcja dotyczy wydarzeń z 17 stycznia 1874 roku. Wtedy to wojsko rosyjskie zastrzeliło 13 unitów i ciężko raniło około 200 osób. Unici w Drelowie bronili własnej cerkwi i wiary nie chcąc oddać kluczy do świątyni, i przyjąć prawosławia.
Drelów był parafią unicką od 1661 roku - należał do ówczesnego powiatu i dekanatu radzyńskiego. Proboszcz parafii ks. Jan Welinowicz został wywieziony do więzienia w Chełmie, gdyż nie chciał przejść na prawosławie. Nowemu księdzu prawosławnemu parafianie odebrali klucze od świątyni. Rano 17 stycznia 1874 roku przybyło sto kozaków i trzy roty piechoty oraz naczelnik powiatu major Kotow, który zażądał wydania kluczy cerkiewnych. Kiedy spotkał się z odmową, doszło do masakry.
Rekonstrukcja odbyła się przed kościołem parafialnym w Drelowie.
See video