UWAGA W NASZEJ CERKWI

- w niedzielę - Liturgia o godz. 11.00
- doroczny odpust patrona cerkwi św. Nikity - 16 wrzesnia godz. 12.00 - wszystkich serdecznie zapraszamy!


Parafia unicka pw. św. Nikity w Kostomłotach


07/05/2014 - 18:05
Zapraszamy na wyjątkową pielgrzymkę i doroczny odpust
Jak co roku wyruszymy pieszo do Pratulina naszego Diecezjalnego Sanktuarium Meczenników Podlaskich. Pielgrzymka rozpocznie się w piątek 20 czerwca po św liturgii o godz. 7:00. Tego dnia z modltwą i spiewem wędrować będzimy do parafi Neple. Drugiego dnia dojdziemy do celu naszej pielgrzymki do Pratulina. Liturgia w Pratulinie o godz. 11:00. Po liturgii wracamy do Kostomłot, gdzie czeka nas przygotowany obiad. Tego dnia czeka nas jeszcze wieczorna liturgia wieczerni o godz.
07/05/2014 - 18:03
Życzenia Paschalne
Wszystkim Parafianom i Przyjaciołom naszej parafi z okazji Paschy składamy serdeczne życzenia.: Niech Chrystusowe zwycięstwo stanie się Waszym udziałem.
Pan który przynosi nam nowe życie, niech mocą swego zmartwychwstania
przemieni smutek w radość, lęk w spokojną ufność, niepewność w niezachwianą nadzieję, niech hojnie Wam błogosławi, aby Święta Paschalne były dla Was czasem spotkania z Bogiem żywym.
                   
05/05/2014 - 23:48
Wielki Post u katolików wschodu
Rozpoczęcie Wielkiego Postu, poprzedzają cztery niedziele przygotowawcze: w pierwszą z nich (w roku 2008: 13 stycznia), na kanwie rozważania fragmentu ewangelii o Faryzeuszu i Celniku (Łk 18, 10-14), mamy lekcję pokory, którą nam Kościół proponuje jako przygotowanie do okresu pełnego surowości i wyrzeczeń, jakim jest W. Post. Niczym są “uczynki sprawiedliwości”, jeśli je nie inspiruje głęboka pokora i prawdziwa miłość drugiego człowieka.
24/12/2013 - 00:03
Liturgia Bożego Narodzenia i kolędy u wschodnich chrześcijan

Uroczystość Bożego Narodzenia w obrządku bizantyjskim należy do dwunastu wielkich świąt liturgicznych, tzw. dwunadiesiatyje prazdniki. Ale żadne z nich nie jest tak uroczyście obchodzone przez Kościół Wschodni jak Boże Narodzenie. Od Ofiarowania NMPanny w świątyni (21 list.) w jutrzni uprzedza się uroczystość Bożego Narodzenia śpiewaniem pewnych tekstów bożonarodzeniowych. Także w niektóre dni mające wyższą klasę ( 30.11, 6.12) teksty treściowo związane z Bogarodzicą, tzw. theotokion (bogorodiczen), ukazują zbliżającą się uroczystość Bożego Narodzenia.
23/12/2013 - 22:13
Boże Narodzenie w katolickim obrządku wschodnim
Podobnie jak w obrządku rzymskim jak i greckim święto Narodzenia Pańskiego poprzedza okres specjalnego postu już od 15 listopada. Nazywany jest on "postem Filipo       wym", ponieważ zaczyna się w dzień po wspomnieniu liturgicznym św. Filipa.
23/12/2013 - 21:53
Życzenia na Boże Narodzenie
Słowo Boga stało się człowiekiem. Ten, który jest Synem Boga, stał się Synem człowieka, aby człowiek zjednoczo­ny ze Słowem i przybrany, stał się dzieckiem Boga. " Te piękne słowa św. Irenusza chcemy dedykować, jako życzenia z okazji świąt Narodzenia Pańskiego.
17/08/2013 - 08:39
Zapraszamy na odpust ku czci sw. Nikity - 15 wrzesnia 2013

Jak, co roku, we wrzesniu w naszej kostomlockiej wspolnocie uroczyscie wspominamy naszego patrona sw. Meczennika Nikite.  Swiateczna Liturgia odpustowa odbedzie sie 15 wrzesnia br.o godz. 12:00. Wszystkich serdecznie zapraszamy.  

01/08/2013 - 07:35
Małżeństwo, rozwód i Eucharystia  u nas katolików i w prawosławiu

Rozpętała się medialna burza wokół wypowiedzi Jego Świątobliwości Ojca Świetego Franciszka. Papież w wywiadzie, którego udzielił dziennkiarzom w drodze powrotnej ze ŚDM w Rio odniósł się także do kwestii różnic w teologii małżeństwa w katolicyzmie i prawosławiu. W tym kontekście warto przytoczyć ciekawą refleksję p. Terlikowskiego z portalu fronda.pl:

23/07/2013 - 23:07
Papież Franciszek o jedności Kościoła

U progu swojego pontyfikatu Ojciec Święty Franciszek spotkał się z delegatami różńych Kościołów, wspólnot kościelnych i innych religii, którzy obecni byli na mszy inauguracyjnej. Spotkanie miało miejsce 20 marca w Sali Klementyńskiej.

23/07/2013 - 22:56
Pięć filarów starożytnego Kościoła

Jedność Kościoła od początku była dla uczniów Jezusa zadaniem trudnym. Wystarczy wspomnieć napięcia pojawiające się jeszcze w gronie Dwunastu, gdy Apostołowie sprzeczali się o to, który z nich jest największy, albo spory mające miejsce kilkanaście lat później, gdy działalność misyjna Pawła z Tarsu wprowadziła do wspólnoty Kościoła wielu ludzi spoza religii i kultury żydowskiej.

Subskrybuje zawartość