Sobota, godz. 18 - Wieczernia

 LITURGIA  W  NIEDZIELĘ  O GODZ. 11

Parafia unicka pw. św. Nikity w Kostomłotach


27/01/2016 - 00:18
O męczeństwie Unitow na Zamku Radziwillowskim

Ostatnimi czasy wiele kontrowersji i sprzecznych opinii wywołała sprawa lokalizacji stałej ekspozycji moskiewskiej ikony cerkiewnej w Muzeum Południowego Podlasia – funkcjonującego w zespole zamkowym Radziwiłłów w Białej Podlaskiej.

26/01/2016 - 23:24
Zimowe Kostomłoty - Boże Piękno!
Zapraszamy do zimowych mistycznych Kostomłotów!
06/01/2016 - 23:04
Święto Jordanu
Jordan, Bohojawlenije, Kreszczenije Hospodnije, czyli pamiątka chrztu Jezusa w Jordanie, to jedno z największych świąt cerkiewnych. Według nauki Kościoła Wschodniego dało ono początek chrześcijaństwu i stało się fundamentem wiary.
02/01/2016 - 14:07
Kaplica Chrztu Pańskiego w Kostomłotach na ukończeniu

Zbliża się Uroczystość Chrztu Pańskiego (Wodohreszczenije). Na chrześcijańskim wschodzie zwyczajem stało się dwie uroczystości: Objawienia Pańskiego (tzw. Trzech Króli) oraz Chrztu Pańskiego obchodzić jako jedno święto - 6 stycznia.

31/12/2015 - 11:19
Kostomłockie życzenia
 Wszystkim parafianom Kostomłockim, rozsianym po całym świecie, przyjaciołom, dobrodziejom oraz współbraciom katolikom tak zachodnim, jak wschodnim przesyłamy serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne: Niech się weseli święty, bo bliski jest zwycięstwa, niech się raduje grzesznik, bo dane jest mu przebaczenie. Niech powróci do życia poganin, bo do życia jest powołany. W małym Świętym Dziecku Bóg daje nam zbawienie.
27/11/2015 - 21:10
Konferencja naukowa o Biskupie Szelążku jednym z twórców neounii
„Wierny do końca. Niezłomny Pasterz” - tak o Biskupie Adolfie Piotrze Szelążku mówili prelegenci podczas konferencji, która miała miejsce 27 listopada w Siedlcacach
27/11/2015 - 21:05
Doroczny odpust św. Mikołaja Cudotwórcy w Pawłowie Starym koło Janowa Podlaskiego. Zaproszenie
Jak co roku w cerkwi ku czci św. Mkołaja Cudotwórcy, dawnej parafii neounickiej w Pawłowie Starym koło Janowa Podlaskiego będzie sprawowana uroczysta odpustowa Boska Liturgia ku czci św. patrona.  Uroczystość odbędzie się w sobotę 5 grudnia 2015 o godz, 12:00. Wszystkich czcicieli św. Mikołaja z Janowa Podlaskiego, Pawłowa, okolic i całej diecezji serdecznie zapraszamy!
10/11/2015 - 17:43
Na mnogaja leta nowemu Metropolicie Przemysko-warszawskiemu

Z całą wspólnota grekokatolików w Polsce przeżywamy ogromną radość. Papież Franciszek 7 listopada mianował arcybiskupem metropolitą przemysko-warszawskim obrządku greckokatolickiego dotychczasowego biskupa pomocniczego tejże archidiecezji Eugeniusza Popowicza. Radośc nasza tym większa że Ks. Arcybiskup uświetniał tegoroczny odpust w Kostomłotach przewodnicząc Boskiej Liturgii ku czci bł. Męczenników z Pratulina.

28/07/2015 - 16:56
Bracia Ormianie Katolicy mają nowego patriarchę. Módlmy się za J.E. biskupa Kirkora Ghabroyana

W dniu 24 lipca 2015 r. biskup Krikor Ghabroyan został przez Święty Synod Katolickiego Kościoła Ormiańskiego wybrany katolikosem-patriarchą Cylicji dla Ormian katolików i przyjął imię Krikor Bedros XX (pol. Grzegorz Piotr XX). Nowy katolikos jest emerytowanym biskupem ormiańskokatolickiej eparchii Paryża, wybitnym intelektualistą i teologiem. 25 lipca 2015 r. papież Franciszek udzielił nowemu katolikosowi znaku wspólnoty kościelnej.

28/07/2015 - 16:50
Uroczystości w Hańsku
Jak co roku nie zabrakło nas Unitów z Kostomłotów w Hańsku na Uroczystościach ku czci unickiego kapłana i pszczelarza Ks. Dolinowskiego. Jak co roku sprawowaliśmy św. Liturgię a potem na festynie organizowanym przez władze samorządowe raczylismy się historią i wspaniałym miodem. Zapraszamy do obejrzenia całej fotorelacji klikając na poniższy link:
http://www.gokhansk.pl/
Subskrybuje zawartość