UWAGA W NASZEJ CERKWI

- w niedzielę - Liturgia o godz. 11.00
- doroczny odpust patrona cerkwi św. Nikity - 16 wrzesnia godz. 12.00 - wszystkich serdecznie zapraszamy!


Parafia unicka pw. św. Nikity w Kostomłotach


13/09/2016 - 10:43
Echa odpustu św. Nikity

W tegorocznych uroczystościach odpustowych  ku czci św. Nikity naszego patrona wzieło udział wielu dostojnych gości, wśród nich wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

29/08/2016 - 00:00
Polscy Ormianie

Ormianie (rdzenna ludność Armenii) – jedna z dziewięciu ustawowo uznanych mniejszości narodowych w Rzeczypospolitej Polskiej, od wielu wieków żyją pośród nas. Dla wielu Ormian Polska stała się ich drugą ojczyzną, którą pokochali, jak matkę, zasłynęli wielkim patriotyzmem, a nawet oddawali za nią życie.

28/08/2016 - 23:43
Ormianie w Kostomłotach

25 sierpnia 2016 r. zapisze się w historii naszej parafii szczególną zgłoską. tego dnia miał miejsce pierwszy w historii zjazd braci ornian z Apostolskiego Kościoła Ormoańskiego. 

22/08/2016 - 22:38
11 września Tradycyjne Uroczystości Odpustowe ku czci św. Nikity Męczennika

Najstarszy tradycją odpust parafialny św. Nikity, patrona kostomłockiej cerkwi rozpocznie się się 11 września o godz. 12 odpustową Służbą Bożą sprawowaną przez J.E o. Archimandryt Sergiusza Gajka wizytatora apostolskiego Kościołów greckokatolickich na Białorusi, zwierzchnika Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-białoruskiego, jedynego archimandrytę omofornego w Kościele katolickim.

16/05/2016 - 22:29
Pielgrzymka do Pratulina, Odpust. Program

Pielgrzymów z Polski zapraszamy juz we czwartek 26 maja  z namiotami. Mamy tez kilkanascie miejsc noclegowych. prosimy o wczesniejsze zgłoszenia.

24/03/2016 - 22:23
Życzenia Świąteczne

Wszystkim parafianom, także tym rozsianym po Polsce, Europie i świecie, przyjaciołom Kostomłot, sponsorom i dobroczyńcom z okazji Świąt Paschalnych przesyłam serdeczne życzenia: 
Święta Zmartwychwstania Pańskiego mają wyjątkowy charakter

05/03/2016 - 16:22
J.E. Biskup Włodzimierz Juszczak przewodniczy tegorocznym uroczystościom odpustowym w Kostomołotach

  J.E. Ks. Biskup Włodzimierz Juszczak urodził się 19 lipca 1957 roku w Legnicy.

29/02/2016 - 15:03
Czterej Ewangeliści dla Kostomłot
Tajemniczy świat ikony! W pracowni zaprzyjaźnionej z Kostomłotami Małgorzaty Waszkiewicz z Łosic powstają dla naszej parafii ikony czterech Ewangelistów, które ozdobią... a to akurat będzie niespodzianka... Zapraszamy w odwiedziny!
10/02/2016 - 22:49
 Zaplanuj urlop 27-28 maja 2016 piesza pielgrzymka Kostomłoty -Pratulin

Od 2007 roku w weekend po Bożym Ciele z Kostomłotów wyrusza piesza pielgrzymka do Pratulina. To naprawdę niezwykła pielgrzymka po pierwsze dlatego, że jest jedyną pieszą do Pratulina poza tym jest między-obrządkowa i międzynarodowa. Dwa dni wędrują wspólnie, modląc się i spiewając i rzymo i grekokatolicy z Polski, Białorusi i Ukrainy. Najbliższa 27-28 maja.

08/02/2016 - 14:34
Bazylianie w unickiej diecezji brzeskiej w XVIII wieku

 Cerkiew unicka w Rzeczypospolitej przed rozbiorami liczyła 8 diecezji. W XVIII stuleciu diecezja włodzimierska składała się z dwóch odrębnych części, a mianowicie z diecezji włodzimierskiej, obejmującej swym obszarem powiat włodzimierski i zachodnie skrawki łuckiego i z diecezji brzeskiej, w skład której wchodził powiat brzeski i województwo podlaskie, z wyjątkiem części północnej. Katedry znajdowały się we Włodzimierzu (Zaśnięcia NMP) i w Brześciu (św. Mikołaja) 1.

Subskrybuje zawartość