Sobota, godz. 18 - Wieczernia

 LITURGIA  W  NIEDZIELĘ  O GODZ. 11

Parafia unicka pw. św. Nikity w Kostomłotach


21/12/2016 - 23:21
Christos rażdajetsia!

Christos rażdajetsia!

Drodzy parafianie Kostomłotcy, wszyscy przyjaciele i dobroczyńcy Kostomłockiej Parafii Katolickiej Obrządku Bizantyjsko-Słowiańskiego!

Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14)

29/11/2016 - 23:50
Odpust św. Mikołaja w Pawłowie Starym
Jak co roku zapraszamy na uroczystości odpustowe ku czci św. Mikołaja Cudotwórcy w dawnej cerkwi parafii neounickiej w Pawłowie Starym k. Janowa podlaskiego. Uroczystosci będą miały miejsce w najbliższą sobotę 3 grudnia o godz 12.000
16/09/2016 - 18:40
Normy kanoniczne Kościoła łacińskiego i Kościołów wschodnich już zgodne

Uzgodnienie norm Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich w sprawach dotyczących małżeństwa i chrztu dzieci przewiduje opublikowany niedawno List Apostolski w formie Motu Proprio "De concordia inter Codices".

13/09/2016 - 11:30
Kostomłockie katechezy: Boska Liturgia

Minął odpust św Nikity, który zgromadził jak co roku wielu pielgrzymów, również rzymskokatolików. Zachwyceni pięknem i dostaojeństwem Bokiej Liturgii wielu prosi o jej objaśnienie. W ramach internetowej katechezy umieszczamy św. teksty liturgiczne dla zapoznania się z ich bogactwem i głębią.

13/09/2016 - 10:43
Echa odpustu św. Nikity

W tegorocznych uroczystościach odpustowych  ku czci św. Nikity naszego patrona wzieło udział wielu dostojnych gości, wśród nich wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

29/08/2016 - 00:00
Polscy Ormianie

Ormianie (rdzenna ludność Armenii) – jedna z dziewięciu ustawowo uznanych mniejszości narodowych w Rzeczypospolitej Polskiej, od wielu wieków żyją pośród nas. Dla wielu Ormian Polska stała się ich drugą ojczyzną, którą pokochali, jak matkę, zasłynęli wielkim patriotyzmem, a nawet oddawali za nią życie.

28/08/2016 - 23:43
Ormianie w Kostomłotach

25 sierpnia 2016 r. zapisze się w historii naszej parafii szczególną zgłoską. tego dnia miał miejsce pierwszy w historii zjazd braci ornian z Apostolskiego Kościoła Ormoańskiego. 

22/08/2016 - 22:38
11 września Tradycyjne Uroczystości Odpustowe ku czci św. Nikity Męczennika

Najstarszy tradycją odpust parafialny św. Nikity, patrona kostomłockiej cerkwi rozpocznie się się 11 września o godz. 12 odpustową Służbą Bożą sprawowaną przez J.E o. Archimandryt Sergiusza Gajka wizytatora apostolskiego Kościołów greckokatolickich na Białorusi, zwierzchnika Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-białoruskiego, jedynego archimandrytę omofornego w Kościele katolickim.

16/05/2016 - 22:29
Pielgrzymka do Pratulina, Odpust. Program

Pielgrzymów z Polski zapraszamy juz we czwartek 26 maja  z namiotami. Mamy tez kilkanascie miejsc noclegowych. prosimy o wczesniejsze zgłoszenia.

24/03/2016 - 22:23
Życzenia Świąteczne

Wszystkim parafianom, także tym rozsianym po Polsce, Europie i świecie, przyjaciołom Kostomłot, sponsorom i dobroczyńcom z okazji Świąt Paschalnych przesyłam serdeczne życzenia: 
Święta Zmartwychwstania Pańskiego mają wyjątkowy charakter

Subskrybuje zawartość