UWAGA W NASZEJ CERKWI

- w niedzielę - Liturgia o godz. 11.00
- doroczny odpust patrona cerkwi św. Nikity - 16 wrzesnia godz. 12.00 - wszystkich serdecznie zapraszamy!


Parafia unicka pw. św. Nikity w Kostomłotach


17/04/2012 - 22:08
Jordan 2012
Jednym z ważnych świąt w obrządku bizantyjsko-słowiańskim jest Święto Jordanu, czyli Objawienie Pańskie. Obchodzi się je 6 stycznia. - Najpierw sprawujemy Liturgię. Potem, po tzw. modlitwie zaambonnej, zaczynamy formować procesję.
17/04/2012 - 22:04
Boże Narodzenie 2011
Christos rażdajetsia - sławitie Jeho!
Obchody Świąt Narodzenia Pańskiego w każdym z obrządków łączą się z radością. Celebracja pamiątki przyjścia na świat Jezusa to jedna z największych uroczystości chrześcijańskich. O tym, jak Boże Narodzenie świętują grekokatolicy z Kostomłotów, opowiada ks. Zbigniew Nikoniuk.
29/09/2011 - 14:44
JESIENNY ODPUST ŚW. NIKITY MĘCZENNIKA
11września odbył się uroczysty odpust ku czci św. Nikity Męczennika. Boską Liturgię św. Jana Złotoustego celebrował ks. dziekan dekanatu witebskiego Dymitr Griszan. Od wielu już lat odpust ku czci patrona naszej parafii jest okazją do spotkań wszystkich, którzy w jakiś sposób czują się przyjaciółmi, sympatykami, bądź mają unickie korzenie. Tegoroczny odpust koncelebrowany przez wielu kapłanów, był kolejny raz spojrzeniem na naszą chrześcijańską i katolicką tożsamość w dwóch bratnich obrządkach. Ks.
29/09/2011 - 14:43
ODPUST MĘCZENNIKÓW Z PRATULINA
W niedzielę po dwudniowej pielgrzymce odbył się uroczysty odpust ku czci Błogosławionych Męczenników Podlaskich. Uroczysta Liturgia poprzedzona była akatystem ku czci Męczenników z Pratulina. Msza św. koncelebrowana przez wielu księży zakończyła się procesją. Zapraszamy do obejrzenia galerii!
29/09/2011 - 14:42
PIELGRZYMKA DO PRATULINA
Kolejny raz wyruszyliśmy na szlak pielgrzymkowy, by pokłonić się Męczennikom Pratulińskim. W tym roku dopisała nam pogoda oraz udział licznych Gości z Ukrainy i Białorusi.Zapraszamy do obejrzenia galerii!
29/09/2011 - 14:41
Piesza Pielgrzymka „Jedności” Kostomłoty – Pratulin !
W dniach 24-26 czerwca w katolickiej parafii w Kostomłotach odbędą się doroczne uroczystości odpustowe ku czci bł. Męczenników Unickich z Pratulina.
Program:
24.o6- Piątek –Pielgrzymka jedności. Wymarsz z kościoła w Kostomłotach godz. 8:00. Poprzedzą ją modlitwy o godz. 7:00 - Postoje: kaplica w Dobratyczach, kościół w Terespolu, nocleg w ośrodku Caritas w Neplach.
29/09/2011 - 14:31
ŚWIĘTE TRZY DNI
29/09/2011 - 14:29
W czwartek 24 czerwca tuż po zakończeniu roku szkolnego wyruszamy kolejny raz na pielgrzymi szlak. Dwudniowa pielgrzymka zmierzać będzie ku miejscu męczeństwa Unitów w Pratulinie. Pielgrzymka zostanie zamknięta uroczystą Liturgią odpustową o godzinie 12.00 w unickich Kostomłotach. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału oraz duchowego towarzyszenia!
29/09/2011 - 14:29
POGRZEB O. ROMANA PIĘTKI
W sobotę 26 marca o godzinie 20.15 zmarł o. Roman Piętka wieloletni proboszcz naszej parafii. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek o godzinie 12.00 w rzymskokatolickiej parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP ul. Bazylianówka 85 w Lublinie. Wyjazd autokaru z naszej parafii o godzinie 8.30. Zapraszamy naszych parafian do wspólnej modlitwy o spokój duszy o. Archimandryty Romana.
Wo błazennom uspieni wiecznyj pokoj podażd’ Gospodi usopszemu Rabu Twojemu Otcu Romanu i sotwori jemu wiecznuju pamiat’.
Subskrybuje zawartość