Parafia unicka pw. św. Nikity w Kostomłotach

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 


Operacja pn. „PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SOCJALNY BAZY CAMPINGOWEJ” mająca na celu „poprawę stanu przestrzeni publicznej obszaru objętego LSR poprzez wybudowanie/przebudowanie/zagospodarowanie/wyposażenie obiektów lub miejsc ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze objętym LSR”
Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez
Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020